środa, 10 lutego 2016

Dokumenty

   W Ośrodku dostaliśmy listę dokumentów do zebrania. Biorąc pod uwagę okres ważności niektórych z nich (1 miesiąc) to trzeba się będzie nieźle spinać, żeby ze wszystkim zdążyć.
Nie da się niestety przynosić papierów "na raty". Pani z OA powiedziała, że przyjmowana jest cała teczka na raz. Ech...

DOKUMENTY:
* wniosek (prośba) rodziny skierowana do Ośrodka określająca cel współpracy (adopcja czy rodzina zastępcza, i jeśli jesteśmy zdecydowani to napiszmy preferencje co do płci i wieku)
* odpis skrócony aktu małżeństwa
* zaświadczenia o zarobkach lub oświadczenie o stanie majątkowym, źródłach dochodu
* opinia z miejsca pracy, tylko w przypadku wykonywania pracy związanej z dziećmi
* życiorys (ale nie cv, tylko taki własnymi słowami, trochę o rodzinie, trochę o hobby, jak wyjdzie)
* zaświadczenie lekarskie o ogólnym stanie zdrowia od lekarza internisty - z adnotacją "brak przeciwskazań do adopcji" ( + w przypadku medycznych przyczyn nie posiadania biologicznego dziecka prosimy o dołączenie potwierdzającego zaświadczenia od lekarza specjalisty  - mamy w naszej dokumentacji medycznej epikryzę z rozpiską o naszych przejściach i to podobno wystarczy)
* zaświadczenie od lekarza psychiatry dotyczące stanu zdrowia i braku przeciwskazań do adopcji
* zaświadczenie z poradni przeciwalkoholowej
* zaświadczenie o niekaralności


***
   Co do mojej sytuacji zawodowej to widzę światełko w tunelu. Od kwietnia mam obiecaną stałą pracę na całkiem przyzwoitych warunkach. Mam nadzieję, że to nie są obiecanki-cacanki. :-)